اختلالات شبه جسمی، ساختگی، تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی

دانلود مقاله

اختلالات شبه جسمی، ساختگی، تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی
فیض اله رحیمی سرداری ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
دسته بندی : مقالات
۱

تعداد صفحات : ۳۳ صفحه
مقدمه

اختلال های جسمانی شکل و اختلالهای تجزیه ای

اختلال تبدیلی

اختلال جسمانی کردن و اختلالهای مربوط

اختلال بدشکلی بدن

خود بیمار انگاری

اختلالهای مرتبط با اختلالهای جسمانی شکل

نظریه ها و درمان اختلالهای جسمانی شکل

خصوصیات طبقه عوامل روان شناختی تاثیر گذار بر بیماریهای جسمانی

اختلالهای تجزیه ای

اختلال هویت تجزیه ای

سایر اختلالهای تجزیه ای

اختلالات تعامل تن (جسم) و روان

اختلالات  خوردن

نگاه کلی

تعاریف بهداشت روانی

تعریف سازمان بهداشت جهانی

تعریف انجمن بهداشت روانی کانادا

عوامل موثر بربهداشت روانی

ابعاد بهداشت روانی

پیشگیری نوع اول (Primary Prevention)

پیشگیری نوع دوم (Secondary Prevention)

پیشگیری نوع سوم

چشم انداز بحث

منبع

خرید و دانلود | ۴,۰۰۰ تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت

اختلالات-شبه-جسمی
ساختگی
تمارض
تجزیه-ای
انطباقی-و-روان-تنی

دانلود مقاله